Opprop mot Løken Gård

Skriv under på oppropet og still deg bak kravet om at Løken Gård stopper all oppdrett og salg av hunder og katter til dyreforsøk.

  • Jeg kan ikke akseptere at eierne av Løken Gård tjener seg rike på å selge hunder og katter til voldelige dyreforsøk. 
  • Jeg krever at forsøksdyrfarmen ­ Løken Gård ­ stopper oppdrett og salg av dyr til forskningslaboratorier. 

Signaturene som samles inn skal overleveres til eierne av Løken Gård, med kopier til Forsøksdyrutvalget (de som gir tillatelse til Løken gård), når vi har samlet inn 30.000 underskrifter (vi hadde 23.400 signaturer 27.1.2010).