Dyreforsøk er uetisk og upålitelig

Løken Gård avler opp dyr for å selge dem til dyreforsøk. Dyreforsøk som innebærer smerte, lidelse, ubehag, stress og angst tillates og utføres i Norge. Forskning er nødvendig, men dyreforsøk er uetisk og upålitelig. For at utviklingen av alternative forskningsmetoder skal gå raskere kreves innsats fra pressgrupper.

Norge er det landet i Skandinavia som bruker flest dyr til dyreforsøk. I tillegg viser det seg at myndighetenes kontroll med dyreforsøk både er kritikkverdig og fraværende. Dyreforsøk er regulert gjennom lovverk, men dette er til liten hjelp når lovverket tillater å utsette dyrene for det meste av tenkelig og utenkelige eksperimenter.

Dyreforsøk utsetter dyrene for lidelser og overgrep vi aldri ville drømme om å påføre mennesker. Forsøk hvor dyrene utnyttes som bruksgjenstander er etisk uakseptabelt.

Ja til forskning uten dyremishandling
Vi mener at alternativene vil videreutvikles og benyttes i takt med presset fra dyrevernere og andre motstandere av dyreforsøk. Argumentene mot dyreforsøk kommer i større og større grad fra fagmiljøer, som ser de mange farene ved de feilaktige og villedende resultatene fra dyreforskningen.

Av hensyn til både mennesker og dyr må forskningen gå bort fra forsøk på dyr. Det må tas i bruk pålitelige metoder som gir sikre svar – uten dyremishandling. Først da kan forskningen bli både etisk akseptabel og vitenskapelig.

  • "Grusomheter er ikke mindre grusomme selv om de foregår i et laboratorie og kalles medisinsk forskning."

- George Bernhard Shaw (1856 - 1950)

Opprop mot Løken Gård

  • Skriv under på oppropet - still deg bak kravet om at Løken Gård stopper all oppdrett og salg av hunder og katter til dyreforsøk.
  • Signer opprop her

Fakta om dyreforsøk

  • Dyreforsøk utsetter dyrene for lidelser og overgrep vi aldri ville drømme om å påføre mennesker. Forskning er både positivt og nødvendig. Men, forsøk hvor dyrene ses som bruksgjenstander er etisk uakseptabelt.or at utviklingen av alternative forskningsmetoder skal gå enda raskere kreves innsats fra pressgrupper. Jo større motstanden mot dyreforsøk blir, desto raskere vil alternativene videreutvikles og tas i bruk.
  • Mostanden mot forsøk på dyr er også vitenskapelig betinget. Argumentene mot dyreforsøk kommer i større og større grad fra fagmiljøer, som ser farene ved de feilaktige og villedende resultatene fra dyreforskningen.
  • Av hensyn til både mennesker og dyr må forskningen gå bort fra forsøk på dyr. Istedet må det tas i bruk pålitelige metoder som gir sikre svar.