Gjør noe for dyrenes frihet

Dyrenes frihet er verdt å kjempe for. For at vi skal stoppe Løken Gårds usmakelige virksomhet må hver og en av oss gjør noe aktivt og praktisk for dyrene.

Folk flest reagerer
Først i 2003 fikk dyrevernere virkelig øynene opp for hva som lenge hadde foregått på Løken Gård. Omtrent samtidig startet en mer organisert kampanje for å stoppe Løken Gård. I løpet av de siste seks-sju årene har dyrerettighetsgrupper, media, hundevenner og dyrevernere og rettet søkelys og aksjoner mot den svært omstridte forsøksdyrstasjonen Løken Gård.

For sju år siden kunne Løken Gård stort sett drive uforstyrret, uten at folk flest ante noe som helst om at et slikt anlegg  finnes i Norge. I dag er situasjonen annerledes. Folk har begynt å protestere. Nå må hver og en av oss bidra til en allsidig kampanje mot gården, en kampanje som pågår til Løken Gård stenges for godt.

Kjemp for forsøksdyrenes frihet
Her er noen ideer til hva du kan gjøre på egenhånd eller sammen med andre. Ikke vent på at andre skal gjøre noe. Vær kreativ - det er bare ditt engasjement som kan stoppe mishandlingen. Gjør det du kan, og gjør det nå.

  • Bli aktiv for forsøksdyrenes frihet - les tips om hva du kan gjøre
  • Signer protest-oppropet mot Løken Gårds handel med forsøksdyr
  • Hjelp oss å spre informasjon - legg inn en banner på nettsiden din
  • Støtt kampanjen via konto: 1254.05.39950 eller med PayPal:

Protestèr til Løken Gård
Send brev og kontakt Løken Gård for å si hva du mener om deres kyniske virksomhet. Det har allerede vært flere ulike protester og aksjoner mot Løken Gård, men de ansvarlige for driften har ennå ikke tatt kritikken inn over seg. Sørg for at Løken Gård får høre at vi er ikke gir oss og at vi er mange som ikke aksepterer det de gjør med dyrene:

Opprop mot Løken Gård

  • Skriv under på oppropet - still deg bak kravet om at Løken Gård stopper all oppdrett og salg av hunder og katter til dyreforsøk.
  • Signer opprop her

Løken Gård på kartet


Vis Løken Gård i et større kart