Løken Gård - Norges mest forhatte gård

Løken gård

Den kontroversielle forsøksdyrstasjonen Løken Gård har i flere tiår avlet opp og solgt dyr til voldelige dyreforsøk. Flere tusen dyr har blitt sendt til lidelser og en sikker død, kun for at Løken Gårds eiere skal tjene penger. Hvis Løken Gård ikke stoppes vil enda flere tusen selges til en skjebne verre enn døden.

Historien bak Løken Gård
Fram til 2002 ble Løken Gård drevet av Terje Gammelsrud, mens nye eiere tok over driften samme år for å utvide og intensivere oppdretten av forsøksdyr. Fire nye eiere tok over driften av forsøksanlegget og etablerte firmaet Løken Gård ANS. På dette tidspunktet holdt virksomheten mellom 50 og 60 hunder i anlegget.

De nye eierne bak firmaet Løken Gård ANS har utvidet virksomheten kraftig. I dag holdes rundt 150 hunder innelåst på Løken Gård. Både labradorer, schæfere, beagler, halden-støvere og andre hunderaser avles for å få livene frarøvet. Løken Gård planlegger også ytterligere utvidelser av hundeoppdretten, i følge rapporter fra det offentlige Forsøksdyrutvalget. Den negative utviklingen ved Løken Gård stoppet ikke her. Som et ledd i ekspansjonen etablerte Løken Gård i 2006 i tillegg et nytt anlegg for oppdrett av katter som selges til dyreforsøk.

Løken Gård tjener på dyrs død
Løken Gård holder omtrent 120 hunder og rundt 50 katter innesperret på forsøksdyrstasjonen til enhver tid. I tillegg kjøper Løken Gård opp griser fra privatpersoner og selger dem videre til forsøksdyrlaboratorier. Alle dyrene selges for tusenvis av kroner til laboratorier som misbruker dem i eksperimenter.

Hundene og kattene på Løken Gård får aldri leve et trygt eller godt liv i frie omgivelser. Dyrenes hverdag er preget av fangenskap, usikkerhet og mangel på meningsfylte opplevelser. Etter lengre oppbevaring i varetekt selges dyrene til dyreforsøk. Alt som er verdt å leve for er røvet bort fra livene deres.

Løken Gård selger dyrene som livløse varer til laboratorier. Vi mener dyrene har rett til frihet – uten overgrep, innesperring og smerte. Løken Gård bygger hele sin virksomhet på grove krenkelser av dyrenes rettigheter. Hvordan kan Løken Gård forsvare det de utsetter dyrene for?

Fakta om Løken Gård

  • Løken Gård startet sitt salg av dyr til forsøksdyrlaboratorier for over 20 år siden.
  • Omtrent 120 hunder og 50 katter holdes til enhver tid innesperret på LØken Gård i påvente av usikker skjebne i dyreforsøk.
  • Løken Gård selger dyrene til dyreforsøk i flere europeiske land og har planer om å utvide driften.
  • Løken Gård har flere ganger havnet i medias søkelys etter anmeldelse for lovbrudd. Etter en rettssak i 2007 ble Løken Gård tvunget til å utlevere sju hunder til sine eiere, etter at de hadde skjult at hundene skulle selges til dyreforsøk.
  • Løken Gård kjøper inn hunder og katter fra privatpersoner for å bruke i avl.

Løken Gård på kartet


Vis Løken Gård i et større kart